Oferta

  • Kursy LEGO WeDo:
    Kursy przeznaczone dla dzieci od lat 6-ciu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny. W czasie zajęć budowy robotów i konstrukcji dzieci wykorzystują specjalne zestawy edukacyjne LEGO WeDo oraz stanowiska komputerowe z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem.
  • Kursy LEGO Mindstorms NXT oraz EV3:
    Kursy przeznaczone dla dzieci i młodzieży od lat 9-ciu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. Zajęcia realizowane są w oparciu o najbardziej zaawansowaną serię zestawów edukacyjnych LEGO – Minsdtorms NXT oraz EV3 oraz stanowisko komputerowe z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem.